kredyty dla firm

Rodzaje kredytów dla firm

W czasie działalności każdej firmy może przyjść taki moment, że niezbędny będzie kredyt. Nawet nie z powodów złego zarządzania czy popełnionych błędów, ale na przykład z uwagi na opóźnienia w opłacie faktur przez kontrahentów lub pogarszającą się sytuację na rynku. Na szczęście przedsiębiorcy mają w czym wybierać, a banki mają im do zaoferowania różne kredyty dla firm. Które z nich są najpopularniejsze i kiedy warto po nie sięgnąć?

Kredyt obrotowy

Ten rodzaj kredytu ma przede wszystkim za zadanie umożliwić opłacenie wydatków związanych z funkcjonowaniem firmy. Może to więc być na przykład zakup paliwa czy wypłacenie pracownikom wynagrodzeń. Banki udzielają go w formie jednorazowego zastrzyku gotówki lub dzielą na kilka mniejszych transz.

Jednak nie każda firma taki kredyt otrzyma. Przed podjęciem decyzji bank dokładnie przeanalizuje jej zdolność kredytową i sytuację finansową, aby ocenić, czy jest ona wiarygodna i wypłacalna. Wobec tego konieczne będzie dostarczenie szeregu różnych dokumentów, takich jak faktury, wyciągi z kont firmowych czy zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach kredytu obrotowego można uzyskać zarówno stosunkowo niewielkie, jak i duże sumy. Wszystko zależy od tego, ile potrzebował będzie przedsiębiorca, a także jaki będzie wynik weryfikacji zdolności kredytowej firmy.

Kredyt inwestycyjny

Jak wskazuje już sama nazwa, kredyt inwestycyjny przyznawany jest na określony cel, a mianowicie zrealizowanie danej inwestycji. W jego ramach można otrzymać bardzo duże kwoty, ale wiąże się to także z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Ponadto bank będzie monitorować, czy kredyt rzeczywiście został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.

Kredyt w rachunku bieżącym

Nie jest on może tak dobrze znany jak dwa pozostałe rodzaje kredytów, ale kredyt w rachunku bieżącym jest bardzo użyteczny i warto się nim zainteresować. Bardzo przypomina on kredyt odnawialny, z którego chętnie korzystają klienci indywidualni.

Działa na dokładnie takiej samej zasadzie. Na rachunku bieżącym przyznawany jest limit, którego wysokość zależy od potrzeb firmy i jej zdolności kredytowej. Jeśli nie mamy już na rachunku wystarczająco środków własnych, kwota potrzebna do wykonania transakcji czy przelewu pobierana jest z udostępnionego limitu. Następnie każda wpłata czy przelew przychodzący na konto uzupełnia wykorzystany limit.

Kredyt w rachunku bieżącym jest o tyle wygodnym sposobem finansowania, że jeśli z przyznanych środków się nie korzysta, nie są z ich tytułu naliczane żadne odsetki. Dzięki temu można mieć dodatkowe fundusze zawsze w pogotowiu i później nie trzeba tracić czasu na ich pozyskiwanie, a jeśli jednak nie będą potrzebne, nie poniesie się z tego powodu dodatkowych kosztów.