Rekrutacja pracowników do firmy

Rekrutacja pracowników do firmy

Od kilku lat popularny jest w Polsce trend zakładania własnej działalności gospodarczej. Jedni decydując się na taki krok, współpracują z jedną firmą i nadal pracują podobnie, jakby byli zatrudnieni na etacie. Inni założenie działalności gospodarczej traktują jako pierwszy etap rozwoju własnego biznesu. Dążą do zbudowania firmy mniejszej lub większej, jednak często bardzo szybko okazuje się, że ich pomysł na biznes wymaga zatrudnienia pracownika, a częściej nawet coraz większego grona pracowników odpowiedzialnych za różne obszary działania stworzonej organizacji.

Rynek pracownika

W obecnych czasach, kiedy mówimy nawet o rynku pracownika (a nie, jak przez całe lata, rynku pracodawcy) znalezienie najlepszych specjalistów i przekonanie ich do przyjęcia akurat naszej oferty jest skomplikowanym i często długim procesem. Bezrobocie również jest rekordowo niskie, a skala dotacji i zasiłków na tyle duża, że często zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników, nawet na najniższe stanowiska, jest wyzwaniem. Jak poradzić sobie z tym problemem poradzić i sprawić, by rekrutacja pracowników do firmy była sprawna i gwarantowała dłuższą współpracę?

Zlecenie poszukiwania pracowników agencjom doradczym

Na rynku pełno jest małych i dużych agencji doradztwa personalnego. Niektóre specjalizują się tylko w jednym obszarze działań, np. rekrutacja pracowników do firmy, która zleca im projekty. Inne proponują bardziej kompleksową obsługę HR, oprócz poszukiwania i przeprowadzania selekcji wśród kandydatów do pracy, prowadzą również etap wdrożenia, szkolą z zakresu BHP i prowadzą obsługę kadrową.

Gwarancja na pracownika

Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujemy, profesjonalna agencja powinna w umowie o współpracy zapewnić nam tzw. gwarancję na pracownika, którego poleciła, a my zdecydowaliśmy się zatrudnić. To jedna z głównych zalet zlecenia rekrutacji agencjom. Standardowo na stanowiska średnie i specjalistyczne obowiązują 3 miesięczne okresy gwarancyjne, a 1 miesiąc na pracowników fizycznych i obejmujących stanowiska niższego szczebla. Jeśli rekrutacja pracownika do firmy dotyczy wyższych stanowisk, gwarancja często sięga nawet 6 miesięcy. Oznacza to najczęściej, że jeśli w okresie gwarancji, pracownik się nie sprawdzi, albo sam zrezygnuje z pracy (z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy, np. przyjmie inną ofertę pracy), cały proces agencja przeprowadzi od nowa, bez pobierania opłaty.

Outsourcing pracowników

Większe agencje doradztwa personalnego posiadają również opcję bardziej kompleksową, czyli outsourcing pracowników. To rozwiązanie najczęściej dotyczy stanowisk niższego szczebla. W ten sposób można rozwiązać problem powtarzających się rekrutacji pracowników do firmy, z powodu dużej rotacji. W takiej sytuacji agencja bierze na siebie najczęściej wiele obowiązków. To nie tylko rekrutowanie, ale też podpisywanie umów w imieniu pracodawcy, wypłacanie wynagrodzeń, organizowanie szkoleń i zastępstw w razie nieobecności, czy wysyłanie pracowników na okresowe badania.

Zakładając i rozwijając swoją firmę, często nie bierzemy pod uwagę wielu aspektów, które mogą okazać się wyzwaniem na dalszym etapie działalności. Warto jednak przeanalizować możliwości i pewne obszary działania organizacji przekazać w ręce specjalistów. Wiążą się z tym dodatkowe opłaty, które jednak przy głębszej analizie najczęściej okazują się ułamkiem kwoty, jaką musielibyśmy przeznaczyć na te same działania, pozostawiając je wewnątrz organizacji. Rekrutacja pracowników do firmy jest i będzie coraz większym wyzwaniem, dlatego rola agencji rekrutacyjnych na rynku pracy prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej znacząca. Już dzisiaj można w ten sposób wyprzedzić konkurencję. Na co więc czekać?