W czym pomoże prawnik od upadłości konsumenckiej?

Osoby, które mają problemy z płynnością finansową, często szukają sposobów na wyjście z długów. Okazuje się, że jest rozwiązanie, by zacząć z czystą kartą. Upadłość konsumencką najlepiej ogłosić z pomocą prawnika. W czym może pomóc?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość definiowana jako bankructwo to procedura, jaką wszczyna się w sytuacji, gdy dłużnik nie jest wypłacalny. Wierzyciele wspólnie dochodzą względem niego roszczeń.

A jak wygląda to w przypadku upadłości konsumenta? Bardzo podobnie. Upadłość konsumencka to proces, którego celem jest oddłużenie osoby, która jest niewypłacalna. Warto wiedzieć, że aby było to wykonalne, konieczne jest przejście przez postępowanie sądowe.

Dzięki niemu możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a zatem zaspokojenie roszczeń wierzycieli przy wykorzystaniu majątku, jaki posiada dłużnik oraz rozpoczęcie przez niego nowego rozdziału życia – bez zadłużenia.

W związku z tym, że jak wspomniano, aby móc ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest przejście przez postępowanie sądowe, bardzo ważne jest skorzystanie z pomocy prawnika. Najlepiej, by adwokat miał doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Dzięki jego wiedzy i praktyce można osiągnąć znacznie lepszy rezultat. Prawnik od upadłości konsumenckiej, np. Michał Hajduk, wie jak wypełnić wniosek, jakie dokumenty zgromadzić, by uargumentować spełnianie przesłanek, co jest istotne z punktu widzenia posiedzenia, które jest niejawne, a więc bez udziału wnioskodawcy. Warto więc przygotować się do tego jak najlepiej się da.

Upadłość konsumencka – wniosek

Wniosek o upadłość konsumencką składa się w sądzie właściwym dla miejsca stałego pobytu dłużnika. Sprawy w zakresie upadłości konsumenckiej rozpoznają Wydziały Gospodarcze ds. Upadłościowych i Naprawczych działające przy Sądach Rejonowych. Opłata za jego złożenie wynosi 30 złotych.

Choć można wniosek o upadłość konsumencką napisać i złożyć samodzielnie, to jednak zdecydowanie lepiej jest tę sprawę omówić z adwokatem. Prawnik jest w stanie przeanalizować sytuację i wskazać, jakie dokumenty są niezbędne. Trzeba zgromadzić wszystkie dane i potwierdzające je dowody, by wskazać, w jakiej sytuacji finansowej jest dłużnik, a także co wchodzi w skład jego majątku. Do tego potrzebne są m.in. umowy kredytów i pożyczek, akty własności, zaświadczenia z pracy itp. Prawnik od upadłości konsumenckiej nie tylko pomaga na etapie przygotowywania wniosku i dokumentów, ale też wyjaśni, jak będą wyglądały kolejne etapy postępowania upadłościowego.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Co może prawnik?

Po złożeniu wniosku w sądzie należy oczekiwać na dalsze postępowanie. Warto wiedzieć, że adwokat od upadłości konsumenckiej może pomóc nie tylko w przygotowaniu wniosku, ale również reprezentować dłużnika podczas rozprawy w sądzie. Ale to nie wszystkie korzyści współpracy z kancelarią. Prawnik od upadłości konsumenckiej może kontrolować czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym. Może również negocjować warunki spłaty z wierzycielami. To często pozwala uzyskać korzystny z punktu widzenia dłużnika plan spłaty.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to pierwszy krok procedury oddłużeniowej. Warto skorzystać już na tym etapie z pomocy prawnika, ale i powierzyć mu dalsze sprawy. Wówczas można mieć pewność, że całe postępowanie przebiegnie z korzyścią dla upadłego.