kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka – jakie są między nimi różnice?

Zarówno kredyt, jak i pożyczka to pojęcia, których Polacy używają ze sobą wymiennie. Niestety jest to błąd, a oba te produkty znacznie różnią się między sobą. Warto wiedzieć, na czym polega różnica między kredytem a pożyczką, aby wiedzieć w przyszłości, na jaki produkt lepiej jest się zdecydować. Co warto wiedzieć o kredycie i pożyczce? Podpowiadamy https://habzafinanse.com.pl/jaka-jest-roznica-miedzy-kredytem-a-pozyczka/.

Kto udziela kredytu a kto pożyczki?

Największą różnicą, a zarazem najbardziej znacząca jest to, że oba te produkty finansowe są udzielane przez zupełnie różne instytucje. Kredyty można znaleźć w ofercie banku w momencie, gdy pożyczki udzielane są przez prywatne instytucje finansowe. Działanie banków regulowane jest przez specjalna ustawę Prawo bankowe, które chroni zarówno interes instytucji, jak i konsumentów. Łatwo jest się domyślić, że prawo jest bardziej ścisłe wobec banków niż prywatnych firm pożyczkowych, które jeszcze do niedawna praktycznie same ustalały, na jakich zasadach będą udzielać pieniędzy. W związku z licznymi nadużyciami parabanki muszą przestrzegać ustawy antylichwiarskiej, której zadaniem jest przede wszystkim ochrona konsumentów.

Kredyt

Kredyt funkcjonuje na podstawie umowy, którą bank nawiązuje z kredytobiorcą. W umowie nie może zabraknąć informacji o kwocie kredytu oraz tym w jaki sposób należy go spłacić. W przeciwieństwie do firmy pożyczkowej, bank może zapytać klienta, na jaki cel ten chce wykorzystać pożyczone pieniądze. W wielu przypadkach pieniądze z kredytu mogą być przeznaczone tylko na jeden cel np. budowę domu. Bank ma również prawo, sprawdzić jak zostały rozdysponowane pieniądze. Kredytu nie otrzymają osoby bezrobotne oraz te, które mają zbyt niską zdolność kredytową.

Pożyczka

Poniżej 1000 zł pożyczka nie musi przybierać formy pisemnej. W umowie pożyczkowej musi znaleźć się informacja na temat kosztów pożyczki, nie jest jednak konieczne określanie terminu zwrotu pożyczki. Jeśli w umowie nie znajdywały się informacje na temat terminu zwrotu, to pożyczkodawca może zerwać umowę w każdej chwili. W takiej sytuacji pożyczkobiorca musi oddać pieniądze w terminie do 6 tygodni. Prywatne firmy pożyczkowe często nie wymagają wysokiej zdolności kredytowej, zaświadczenia o dochodach, a nawet dowodu na to, że pożyczkobiorca pracuje. Firmy pożyczkowe są więc bardziej liberalne niż tradycyjne banki, a ich produkty są łatwiej dostępne.

Więcej informacji na temat różnic między kredytem a pożyczką znajdziesz na stronie https://habzafinanse.com.pl/jaka-jest-roznica-miedzy-kredytem-a-pozyczka/.