Rozliczenie podatku dochodowego przez Internet, czyli epity 2022

Każdy podatnik, który w trakcie roku wpłacał zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązany jest rozliczyć się z fiskusem we właściwym terminie. Już od jakiegoś czasu większość z nas składa roczną deklarację podatkową przez internet. O czym warto pamiętać, składając pit w 2022 roku?

Rozliczenie przez e-urząd skarbowy

Obecnie deklarację PIT-28, PIT-37, PIT-36 oraz PIT-38 możemy złożyć za pomocą formularzy, które dostępne są w e-urzędzie skarbowym. Jest to nowoczesna platforma, nad którą opiekę sprawuje Ministerstwo Finansów. Urzędnicy przygotowują częściowo wypełnioną deklarację podatkową, niemniej jednak każdy podatnik, który chce skorzystać z ewentualnych ulg bądź rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, musi dokonać stosownym zmian. Korzystając z e-urzędu skarbowego, rozliczając epity 2022, należy ściśle przestrzegać obowiązujących nas terminów podatkowych. Dla PIT-28 jest to 28 luty, dla pozostałych formularzy – 2 maja 2022.

Jak obniżyć podatek do zapłaty?

Podatnicy, którzy chcieliby obniżyć swoje zobowiązanie, mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg. Wśród nich wymienia się między innymi:

  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę prorodzinną,
  • ulgę na internet,
  • ulgę termomodernizacyjną,
  • ulgę z tytuły przekazywanych darowizn na niektóre, wybrane cele.

W przypadku niektórych ulg podatkowych obowiązują limity ustawowe – dotyczy to na przykład ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej. Aby skorzystać z wybranych, przysługujących nam ulg, musimy posiadać odpowiednią dokumentację. Sposobem na obniżenie podatku może być również wspólne rozliczenie z małżonkiem, które jest szczególnie opłacalne w momencie, gdy jedna ze stron osiąga dochody powyżej 85 528 zł, czyli wpada w drugi próg podatkowy. Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe tylko w przypadku podatników, którzy składają PIT-37 lub PIT-36. Przedsiębiorcy mogą obniżyć zobowiązanie o połowę wartości straty z lat ubiegłych.

Jak skorygować deklarację?

Przy wypełnianiu deklaracji podatkowej można się pomylić, dlatego podatnik zawsze ma możliwość złożenia korekty. Należy pamiętać, że jeśli w wyniku pomyłki ucierpiał budżet państwa (a więc podatnik będzie musiał dokonać wpłaty na rzecz urzędu skarbowego), to sporządzenie korekty staje się obowiązkiem. Co więcej, należy tego dokonać jak najszybciej, zanim urzędnicy rozpoczną przeprowadzanie czynności sprawdzających. Jeśli na błędach stracił sam podatnik, to dokonanie korekty jest jego przywilejem. Deklarację podatkową można skorygować w bardzo prosty sposób – wystarczy zalogować się do e-urzędu skarbowego i wypełnić formularz korygujący, a następnie go wysłać. Przy sporządzaniu korekty nie trzeba dodatkowo wysyłać czynnego żalu, bowiem urząd nie ma prawa ukarać podatnika, jeśli ten sam zorientował się, że popełnił błąd.