Czym jest kopanie kryptowalut?

Czym są kryptowaluty?

Słowo kryptowaluty niewątpliwie pochodzi od wyrazów takich jak “waluta” i “kryptografia”. Można powiedzieć, że są to waluty specyficzne, gdyż istnieją w postaci cyfrowej. Żadna z kryptowalut nie ma formy fizycznej, ale mimo to wszystkie posiadają określoną wartość. Często określa się je mianem wirtualnych pieniędzy. Kryptowalutami można płacić, choć co do zasady niewielu sprzedawców akceptuje takie płatności. Te wirtualne waluty traktowane są jak instrumenty finansowe. Wynika to z faktu, że podlegają bieżącej wycenie, a przy tym wiążą się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Bitcoin jest to kryptowaluta, która dała początek całemu rynkowi. Powstał on na początku 2009 r. w momencie kryzysu na rynku finansowym. Problemy gospodarcze sprawiły, że zaufanie do banków centralnych zmalało. To właśnie one odpowiadały za powstanie bańki na rynku nieruchomości, ale też masowy dodruk pieniędzy. To spowodowało zubożenie społeczeństwa. Odpowiedzią na działanie banków centralnych było stworzenie bitcoina. Ta waluta miała z góry ograniczoną podaż. Łącznie do obiegu zostało wprowadzonych 21 milionów bitcoinów.

Czym jest technologia kopania?

Często słyszy się pojęcie takie jak kopanie kryptowalut i wiele osób zastanawia się, co to takiego. Wydobywanie jest odrębnym sektorem technologii blockchaina. Jest to zajęcie, które polega na rejestrowaniu transakcji na łańcuchu bloków, przy czym do tego celu trzeba wykorzystać specjalistyczny sprzęt komputerowy. Protokół danej waluty najczęściej przewiduje wynagrodzenie dla osób, które obsługują te transakcje. Samo kopanie kryptowalut może przyjmować różne oblicza. To pojęcie odnosi się też do nowego bloku sieci, co oznacza, że dana osoba wykonuje operacje matematyczne. Wykorzystuje też bazę danych powiązanych kryptograficznie. Techniczne wydobycie w kopalniach kryptowalut określa się mianem dowodu pracy. Pozwala to na zabezpieczenie łańcucha bloków. Pojęcie kopania kryptowalut nie odnosi się więc do fizycznej pracy, lecz do tworzenia niejako nowej kryptowaluty. Dzisiaj tego typu kopalnie wykorzystują najbardziej specjalistyczne komputery. Sam proces składa się z kilku etapów. Każdy nowy blok jest tworzony przy użyciu hasha poprzedniego bloku, co pozwala na walidację danego bloku. Zatem jak zauważyliście kryptowaluty wymagają dużej wiedzy oraz umiejętności, tym bardziej że transakcje, choćby w przypadku kopania są zintegrowane w bloku. Nowy blok jest dodawany do łańcucha.

Jak działają kopalnie kryptowalut?

Kopalnie kryptowalut działają na zasadach matematycznych. Tutaj walidacja polega na rozwiązaniu złożonego problemu obliczeniowego, przy czym musi się to odbyć w jak najkrótszym czasie. Po każdym bloku wirtualne monety wydawane są górnikom, którzy znaleźli najlepsze rozwiązanie. W nowym bloku zawsze należy umieścić nagłówek hash. Aby kopać kryptowaluty trzeba posiadać naprawdę wydajny sprzęt. Jednocześnie to co uda się  górnikom wykopać jest przelewane na kryptoportfel. Takie działanie pochłania naprawdę duże ilości energii elektrycznej, stąd niekoniecznie jest opłacalne.