Maruda w pracy – jak sobie z nim poradzić?

Maruda w pracy – jak sobie z nim poradzić?

Marudzenie i narzekanie przyjmuje się jako naszą narodową cechę. Pozwolimy się z tym nie zgodzić. Coraz więcej osób, z którymi się spotykamy na sali szkoleniowej i nie tylko, unika osób narzekających. Dlatego, że poprzez unikanie narzekania nie tracą one życiowej energii na frustrowanie się otaczającą rzeczywistością i negatywne nastawienie do tej rzeczywistości.

Choćby tylko z tych 2 przyczyn gorąco rekomendujemy niezwłoczne rozprawienie się z narzekaniami i narzekaczami. Dodatkowo jeśli jesteś szefem to musisz pamiętać, że narzekający pracownik najbardziej szkodzi swoim kolegom z zespołu. To Ty jako szef powinieneś w tej sytuacji chronić podwładnych przed zgubnym wpływem trucicieli, bo masz przecież do dyspozycji szereg narzędzi zarządczych.

Aby tak się jednak stało musisz zacząć pracę od siebie:

przestać narzekać i marudzić,
rozmawiać w firmie (zwłaszcza ze swoimi przełożonymi) o trudnych sprawach w sposób odpowiedzialny,
wprowadzić w przemówieniu szefowskim wyraźną regułę: „Nie będę tolerował zatruwania kolegów oraz narzekania i krytykowania bez pomysłów rozwiązań”
używać struktury radzenia sobie z narzekającym pracownikiem: od marudzenia do odpowiedzialności

Zastanawiając się nad tym dlaczego Twoi pracownicy są nastawieni na nie, nie zakładaj od razu ich negatywnych intencji. Mogą narzekać, bo sytuacja przerosła nie tylko ich jako ludzi, ale także jako pracowników posiadających określone kompetencje. A być może dotarły do nich jakieś plotki o zwolnieniach, redukcjach, negatywnych ocenach, o których istnieniu Ty nawet nie masz pojęcia. Być może w ostatnim czasie odnieśli porażkę zawodową i są przekonani, że już nic nie są w stanie z tym zrobić w zaistniałej sytuacji.

W takich momentach świadomy szef, który chce się pozbyć zjawiska narzekania w swoim dziale lub firmie, zakasuje rękawy i bierze się za odtruwanie.

ODTRUWANIE

Odtruwanie w takich momentach na pewno polega na przypominaniu podwładnemu o jego atutach, pozytywach i dotychczasowych sukcesach. Może także polegać na pomocy w konstruktywnym formułowaniu problemu i skupianiu się na szukaniu rozwiązań, zamiast pustym narzekaniu. Odtruwanie będzie polegało także na zachęcaniu pracownika do działania (zamiast narzekania) i podejmowania pierwszych kroków.

Są też takie sytuacje, w których odtruwanie stosowane przez szefa nie będzie adekwatne, gdyż narzekanie pracownika wynika z jego przyzwyczajenia do działania w takim a nie innym „trybie”. Jeśli do tej pory takie zachowanie pracownika było akceptowalne, to tym trudniej będzie je teraz zmienić. Co zatem robić w sytuacji gdy pracownik wierzy, że jego narzekanie jest przejawem jego zaangażowania i identyfikacji z firmą a dodatkowo odmawia współpracy przy poszukiwaniu rozwiązań, twierdząc, że nie należy to do jej obowiązków i nie będzie pracował za innych.

Szef powinien umieć „zgłuszyć” taką osobę. Pod tym pojęciem rozumiemy dawanie wyboru podwładnemu i wyciąganie konsekwencji. Jeśli pracownik zawzięcie narzeka i „truje” innych, nie zamierzając poczynić żadnego wysiłku, szef powinien mieć odwagę, aby konsekwentnie i umiejętnie stosować w stosunku do niego sankcje. To właśnie tzw. „zgłuszanie” narzekacza.

WYSŁUCHANIE

Każdy pracownik może mieć powody czuć się źle. Widzi wtedy wszystko w czarnych kolorach, koncentruje się na brakach i negatywach, wydaje mu się, że pracuje w słabej firmie, która chyli się ku upadkowi. Podwładny, jeśli nie boi się swojego przełożonego, przychodzi zazwyczaj z tym wszystkim do niego. Zalewa go wtedy informacjami o tym, co się złego dzieje w firmie, dziale, zespole.

Jeśli szef nie dysponuje narzędziami do poradzenia sobie z falą takich negatywnych informacji i uczuć, to osadzają się one w nim jak trucizna, bo narzekanie jak trucizna przelewa się na osoby słuchające.

Co szef powinien robić, słuchając narzekania osłabionych pracowników?

Daj wypowiedzieć się podwładnemu, bo inaczej ta żółć go zadusi. Ale sam nie daj się zatruć. Osłabieni pracownicy wylewają swoje „gorzkie żale”, mówiąc o wielu sprawach różnej rangi i niepowiązanych ze sobą.

Pamiętaj, że narzekający pracownik to nieefektywny pracownik. Celem Twojego odtruwania osłabionego i narzekającego pracownika, jest przywrócenie mu stanu równowagi, aby był zdolny do działania.