Jakie dane powinna zawierać pieczątka firmowa?

Jakie dane powinna zawierać pieczątka firmowa?

Pieczątka w firmie jest po prostu niezbędna. Potrzebujemy jej do podpisania umowy, do faktur czy też do pism urzędowych Jednak dla niektórych, odpowiedź na pytanie tytułowe nie jest oczywista. Rzecz jasna to co umieścimy na pieczątce to nasza osobista sprawa. Jednak warto zastanowić się nad informacjami jakie powinna ona zawierać, gdyż pieczątka może nam znacznie ułatwić życie.

Informacje kontaktowe

Co powinny zawierać profesjonalne pieczątki firmowe? Przede wszystkim wymagana jest nazwa firmy. Jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza to powinniśmy przed nazwą firmy umieścić imię i nazwisko właściciela. Ważne jest także zamieszczenie informacji takich jak numer identyfikacji NIP oraz REGON. Na pieczątce firmowej, powinien znajdować się adres siedziby firmy. Czasami możemy spotkać się z pieczątkami, na których podane są dwa adresy. Co to oznacza? Pierwszy oznaczać będzie adres siedziby firmy, czyli adres pod którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Drugi adres oznaczać będzie filię, do której należy pieczątka. Pieczątka firmowa może również zawierać logo firmy, numer telefonu oraz numer fax a także adres poczty internetowej. Jeśli prowadzimy portale internetowe bądź nasza działalność opiera się na pracy w sieci, stosowne będzie umieszczenie adresu strony internetowej, na której można się z nami skontaktować. Osoba prowadząca spółkę handlową, powinna zamieścić na pieczątce również oznaczenie sądu rejestrowego. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących spółkę akcyjną i z o.o. Otóż konieczne będzie umieszczenie kwoty kapitału zakładowego. Niekiedy na pieczątkach firmowych znajduje się numer konta bankowego.

Ułatwiony kontakt

Do podstawowych zadań pieczątki, należy ułatwienie kontaktu z firmą. Właśnie dlatego to takie ważne by zawierała ona podstawowe informacje teleadresowe. Nie jest to jednak konieczność, by podawać adres e-mail czy też numeru telefonu. Musimy więc zastanowić się nad tym co chcemy by zawierała nasza pieczątka.