jak założyć małą firmę

Jak skutecznie założyć małą firmę w domu?

Jak skutecznie założyć małą firmę w domu?

Rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia biznesowego nie jest łatwe, ale te kroki pomogą Ci dokonać bardzo potrzebnego postępu.

Wymyśl swój pomysł na biznes

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia małej firmy jest wymyślenie zwycięskiego pomysłu na biznes. Idealnie byłoby, gdybyś opracował przedsięwzięcie biznesowe, które Cię interesuje i zaspokaja potrzebę na rynku. Świetnym sposobem na to jest zidentyfikowanie problemu, który Cię frustruje. Czy jest jakiś problem, który ciągle napotykasz, a który chciałbyś, aby ktoś rozwiązał? To może być Twoje kolejne przedsięwzięcie biznesowe. Ale nie musisz koniecznie wymyślać koła na nowo. Spójrz na firmy, które już istnieją i zadaj sobie pytanie, jak można poprawić to, co oni już robią. Czy istnieją jakieś luki na rynku, które można wypełnić?

Zdecyduj, co zamierzasz sprzedawać

Rozpoczynanie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma rzeczami, ale pierwszym miejscem, od którego należy zacząć, jest ustalenie, co zamierzasz sprzedawać. Twój sukces w biznesie zależy od umiejętności sprzedawania produktów lub usług klientom.

Wymyśl listę pomysłów na produkty lub usługi, które możesz zaoferować. Następnie należy zastanowić się nad następującymi pytaniami:

 • Czy istnieje zapotrzebowanie na ten produkt lub usługę?
 • W jaki sposób przyniesie to korzyści moim klientom?
 • Czy sam kupiłbym ten produkt lub usługę?
 • Jaką opłatę mógłbym rozsądnie pobrać?
 • Czy jest wystarczający popyt, abym mógł osiągnąć zysk?

Napisz biznesplan

Następnie należy napisać biznesplan. Biznesplan pomoże Ci zyskać jasność w momencie rozpoczynania działalności i będzie niezwykle pomocny, jeśli zdecydujesz się ubiegać o finansowanie małego biznesu w przyszłości. Większość biznesplanów zalicza się do kategorii tradycyjnego biznesu lub “odchudzonego” startupu. W tradycyjnym biznesplanie będziesz wchodził w szczegóły. Plany te mogą mieć kilkadziesiąt stron długości i są wymagane przez większość kredytodawców i inwestorów. Dla porównania, biznesplan “szczupłego startupu” koncentruje się na ogólnym zarysie działalności. Podsumujesz najważniejsze aspekty swojej działalności i będzie on liczył tylko około jednej strony. Będzie on znacznie szybszy do stworzenia, ale w przypadku poszukiwania finansowania, inwestorzy mogą poprosić o więcej informacji. Pomocne może być nawiązanie współpracy z firmami o bardziej ugruntowanej pozycji na rynku, co pozwoli na szybszy rozwój firmy.

Podejmij decyzję o strukturze prawnej firmy

Wybór właściwej struktury prawnej jest ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli chcesz rozpocząć działalność szybko i bez zbędnych kłopotów, najlepszym rozwiązaniem może być jednoosobowa działalność gospodarcza. W tym modelu biznesowym nie ma partnera ani zarządu, do którego można się zwrócić, więc masz pełną kontrolę nad wszystkimi decyzjami. Należy jednak pamiętać, że nie ma prawnej separacji między nami a firmą; jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie długi i procesy sądowe, które firma ponosi. W przeciwieństwie do tego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) zapewnia większą elastyczność i tworzy prawną separację między tobą a firmą, ale jest więcej formalności do wypełnienia, a będziesz musiał złożyć firmę w stanie.

Załóż firmowe konto bankowe

Po założeniu podmiotu gospodarczego należy założyć konto bankowe. Jest to ważne, ponieważ pozwala oddzielić finanse osobiste od biznesowych. Dobrym pomysłem jest nawiązanie współpracy z lokalnym bankiem, co pozwoli na nawiązanie osobistych relacji. Wiele osób uważa, że mniejsze banki są bardziej pomocne i są w stanie szybko zareagować w przypadku wystąpienia problemu.

Sprawdź ubezpieczenie

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, w tym pozwami sądowymi, naruszeniem danych czy przerwami w działalności. Należy więc zacząć od upewnienia się, że posiadamy odpowiednie ubezpieczenie. Dobrym miejscem do rozpoczęcia jest sprawdzenie polisy ubezpieczeniowej dla właścicieli firm. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje trzy różne rodzaje pokrycia:

 • Ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Ubezpieczenie to obejmuje obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub obrażenia osobiste.
 • Ubezpieczenie mienia komercyjnego: Ubezpieczenie mienia komercyjnego chroni sprzęt wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ubezpieczenie dochodów z działalności gospodarczej: Jeśli z jakiegoś powodu nie będą Państwo w stanie prowadzić swojej działalności, ubezpieczenie dochodów z działalności może pomóc w pokryciu niezbędnych wydatków, takich jak np. płace.
 • Warto porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym, aby uzyskać zalecenia dotyczące konkretnej działalności.

Załóż domowe biuro

Jeśli planujemy pracować w domu, warto wydzielić w nim biuro. Może to być pusty pokój w domu lub po prostu wyznaczony kącik w sypialni. Ale chcesz wybrać obszar, który zaoferuje Ci pewien stopień prywatności. Należy również pamiętać o tle, zwłaszcza jeśli będziesz musiał regularnie prowadzić rozmowy z klientami.

Współpracuj z księgowym

Podatki są mylące dla większości ludzi, a stają się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy prowadzisz małą firmę. Ponadto, potrzebujesz porady, jak ułożyć strukturę firmy, jak ustawić listę płac i jak śledzić wydatki. Dlatego dobrym pomysłem jest zatrudnienie księgowego.

Księgowy pomoże Ci w tym wszystkim i zapewni, że Twoja firma jest na bieżąco z najnowszymi przepisami podatkowymi. A w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Twoja firma zostanie skontrolowana, księgowy może przeprowadzić Cię przez ten proces.

Opracuj plan marketingowy

Marketing ma kluczowe znaczenie dla budowania udanego biznesu, ale zbyt wielu właścicieli firm rozpoczyna go bez planu. Ten brak planowania często prowadzi do tego, że wydają mnóstwo pieniędzy, nie widząc żadnych realnych rezultatów. Albo gorzej – coś działa, ale nie mają sposobu, aby to odtworzyć. Dlatego tak ważne jest, aby zacząć od planu marketingowego. Plan marketingowy będzie zarys, jak planujesz dostać słowo o swoim nowym biznesie. Zazwyczaj będzie on zawierał:

 • Przegląd Twoich celów marketingowych.
 • Opis Twojego rynku docelowego i klienta.
 • Oś czasu zadań do wykonania.
 • Ważne wskaźniki do śledzenia po drodze.

Stamtąd możesz nakreślić swoje plany dotyczące strony internetowej, kanałów mediów społecznościowych i brandingu firmy.

 

Biznes Plan Finansowy: 3 Oświadczenia do uwzględnienia

Część finansowa biznesplanu jest niezbędna do pozyskania inwestorów i określenia, czy nasz pomysł jest w ogóle wykonalny. Oto, co należy w niej zawrzeć.

Jeśli biznesplan jest schematem prowadzenia firmy, to sekcja finansowa jest kluczem do jego realizacji. Część finansowa biznesplanu jest niezbędna do określenia, czy nasz pomysł jest w ogóle wykonalny w dłuższej perspektywie. Jest ona również niezbędna do przekonania inwestorów o tej rentowności, a następnie do zabezpieczenia rodzaju i wysokości finansowania, którego potrzebujesz. Oto, co należy uwzględnić w finansowym planie biznesowym.

Co to są dane finansowe biznesplanu?

Dane finansowe w biznesplanie to część biznesplanu, która przedstawia przeszły, obecny i przewidywany stan finansowy. Ta część zawiera wszystkie liczby i twarde dane, które będą potrzebne do planowania przyszłości firmy oraz do przedstawienia sprawy potencjalnym inwestorom. W tej części biznesplanu należy zamieścić dokumenty finansowe i wnioski o dofinansowanie.

Dane finansowe w biznesplanie są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają na zaplanowanie budżetu na istniejące lub przyszłe wydatki, jak również na prognozowanie przyszłych finansów firmy. Dobrze napisana część finansowa pomaga również w uzyskaniu niezbędnych funduszy od inwestorów, co pozwala na rozwój firmy.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat, znany również jako rachunek zysków i strat, określa przychody (zysk) i wydatki (stratę) firmy. Dokument ten opisuje ogólną kondycję finansową firmy w danym okresie czasu. Chociaż rachunki zysków i strat są zazwyczaj sporządzane kwartalnie, należy to robić przynajmniej raz w roku przed złożeniem zeznania podatkowego z IRS.

Bilans

Bilans stanowi podsumowanie finansów firmy, pozwalając na śledzenie zysków i wydatków. Zawiera informacje o tym, co firma posiada (aktywa), a co jest jej winna (zobowiązania), a także ile firma jest obecnie warta (kapitał własny). Po stronie aktywów w bilansie znajdują się trzy podsekcje: aktywa obrotowe, aktywa trwałe oraz pozostałe aktywa. Aktywa obrotowe obejmują gotówkę lub jej ekwiwalent, natomiast aktywa trwałe to inwestycje długoterminowe, takie jak sprzęt czy budynki. Wszelkie aktywa, które nie mieszczą się w tych kategoriach, takie jak patenty i prawa autorskie, można zaklasyfikować jako pozostałe aktywa.

Po stronie pasywów bilansu należy podać sumę zobowiązań firmy. Można je podzielić na dwie części: zobowiązania krótkoterminowe (kwoty do zapłaty w ciągu roku) i zobowiązania długoterminowe (kwoty wymagalne przez okres dłuższy niż rok, w tym kredyty hipoteczne i świadczenia pracownicze).

Po obliczeniu aktywów i pasywów można określić wartość netto firmy, zwaną również kapitałem własnym. Wartość tę można obliczyć poprzez odjęcie należności od stanu posiadania, czyli aktywa minus zobowiązania.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje dokładną kwotę pieniędzy wpływających do firmy (wpływy) i wypływających z niej (wydatki). Każdy poniesiony koszt lub uzyskana kwota powinna być udokumentowana w osobnym wierszu i zakwalifikowana do jednej z trzech kategorii: działalność operacyjna, działalność inwestycyjna i działalność finansowa. Wszystkie te trzy kategorie mogą mieć działania wpływające i wypływające.

Działalność operacyjna obejmuje wszelkie bieżące wydatki niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności; prawdopodobnie będzie ona stanowiła większość rachunku przepływów pieniężnych. Z kolei działalność inwestycyjna obejmuje wszelkie długoterminowe płatności, które są niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wreszcie, działalność finansowa obejmuje środki pieniężne, które zostały wykorzystane do sfinansowania przedsięwzięcia, w tym transakcje z wierzycielami lub fundatorami.