ile zarabia detektyw

Ile zarabia detektyw? – Czy w Polsce da się na tym zarobić?

Mogłoby się wydawać, że detektywem może zostać każdy. Wystarczy przecież tylko zdobyć licencję detektywistyczną. Jednak, aby można było przystąpić do jej zdawania koniecznie jest ukończenie 21 roku życia i posiadanie chociażby średniego wykształcenia. Ponadto wobec osoby, która chce zostać detektywem nie może toczyć się postępowanie karne, nie może ona również być prawomocnie skazana ani dyscyplinarnie usunięta ze służb mundurowych. Dodatkowo sam proces zdobywania licencji nie jest prosty i wymaga dużej wiedzy i umiejętności od przyszłego detektywa.

To, ile zarabia detektyw nie jest jednoznacznie określone

Zarobki zależą bowiem od charakteru zlecenia – miejsca, poziomu trudności czy ilości godzin, jaką detektyw musi poświęcić, by wykonać swoją pracę. Ponadto cena może się zwiększyć już w trakcie wykonywania zlecenia. Może dotyczyć to kosztów dojazdów do pewnych miejsc, czy też kosztów uzyskania informacji. Nie wszystkie koszty są wiadome przed rozpoczęciem sprawy, dlatego każdy klient powinien być przygotowany, że mogą ulec zmianie.

Firma Sedlak&Sedlak przeprowadziła jednak badania, które mogą w pewnym stopniu odpowiedzieć na pytanie, ile zarabia detektyw. Zostały one przeprowadzone w lutym 2019 roku w grupie 35 osób. Według nich średnie zarobki detektywów wynoszą 4 800 zł brutto. Kwota, jaką zarabiają detektywi najniżej wynagradzani wynosi mniej niż 4 420 zł brutto. Zaś na zarobki powyżej 5 530 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych detektywów.

Ile zarabia detektyw?

Nieco inaczej przedstawiają się zarobki detektywów działających „na własną rękę”. W tym przypadku to ile zarobi detektyw także zależy od ilości zleceń i ich poziomu trudności, jednak stawki są wyższe. W cenę wliczana jest eksploatacja osobistych sprzętów detektywa lub samochodu. Skoro decyduje się on samodzielnie wykonywać zlecenia, trzeba liczyć się z tym, że będzie używał prywatnych rzeczy, np. aparatu, kamery czy nowoczesnych środków łączności. Musi zatem najpierw się w nie wyposażyć i zainwestować pieniądze. Aby wydatki szybko się zwróciły często ceny są wyższe niż w agencji. Każdy ustala własne stawki. A zatem, ile zarabia detektyw „na swoim”?

Za godzinę pracy będzie trzeba zapłacić od 50 zł do 1500 zł – więc to ile zarabia detektyw zależy od konkretnego detektywa oraz jego renomy i umiejętności. Rozbieżność w cenach jest bardzo duża, dlatego warto przed podjęciem decyzji o współpracy dokładnie porównać ofertę kilku osób. Czasem warto zapłacić więcej, ale poza samą obserwacją otrzymać także dokumentację w postaci zdjęć, filmów czy nagrań głosowych. Jest to opcja najczęściej wybierana przez zdradzanych małżonków, którzy chcą mieć jasny obraz sytuacji. Cały ten materiał może być potem wykorzystany podczas rozwodu z orzekaniem o winie jako dowód w sprawie.

Biorąc pod uwagę stawki godzinowe można stwierdzić, że dobry detektyw działający na własna rękę potrafi zarobić ponad 10000 zł miesięcznie. Należy jednak zaznaczyć, że ponosi on prędzej przedstawione koszty, związane z prowadzeniem sprawy. Tak, czy inaczej jest to dochodowe zajęcie. Należy jednak pamiętać o tym, że jednocześnie jest ono stresujące i czasochłonne. Osoby, które planują związać swoją przyszłość z taką profesją powinny poza stawianiem sobie pytania, ile zarabia detektyw, zapytać samych siebie czy zwyczajnie podołają takiej pracy. Odporność psychiczna i cierpliwość są w tym fachu bardzo potrzebne.

Jakie są obowiązki detektywa?

Detektywi nie mogą wykonywać żadnych czynności, które tradycyjnie zarezerwowane są dla organów państwowych, w tym policji i prokuratury. Wobec mity można więc włożyć pojawiające się często w filmach i serialach narzędzia szpiegowskie, podsłuchy czy przeszukiwanie mieszkań. Detektywa, jak każdą inną osobę, wiążą zasady prawa. Za ich złamanie podlega on więc pełnej karze. Winien jest także odmówić każdemu klientowi, który oczekiwałby od niego tego typu działań. Poza tym detektywi mają obowiązek lojalności wobec klientów i niedziałania na ich szkodę. Informacje dostarczone przez detektywa powinny być prawdziwe, rzetelne i niezmanipulowane w żaden sposób. Co ciekawe, detektywa obowiązuje tajemnica w związku ze szczegółami każdej sprawy, a ich klienci powinni pozostawać anonimowi. Nie może więc dzielić się z nikim innym szczegółami śledztwa, chyba, że zwolni go z tego obowiązku sąd.
Swoje odkrycia każdy detektyw powinien dokumentować tak, aby mogły zostać wykorzystane w ewentualnej sprawie sądowej jako dowód. Jeśli chodzi o przywileje, to tak naprawdę detektyw ich nie posiada. W swojej pracy mają dokładnie takie same możliwości działania jak osoby postronne. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy są jednak w stanie osiągać dobre rezultaty, co wyjaśnia to, ile zarabia detektyw. Często wykorzystują przy tym metody, z których rzadko korzystają przedstawiciele organów ścigania. Coraz większą rolę w ich pracy odgrywają media społecznościowe, w których rzesze ludzi coraz chętniej dzielą się ze światem szeregiem swoich prywatnych informacji.

Jaki jest zakres usług detektywa?

To, ile zarabia detektyw wypływa częściowo także z tego, jaki jest zakres jego usług. Klientami detektywów mogą być nie tylko osoby prywatne, ale także przedsiębiorcy bądź kancelarie prawne. Zakres usług, które może świadczyć detektyw jest bardzo szeroki. Często słyszymy w kontekście detektywów o udowadnianiu zdrady niewiernym małżonkom czy poszukiwaniu osób zaginionych. Jest to bardzo popularne, ponieważ, co oczywiste, policja nie zajmie się ściganiem niewiernych mężów lub żon. Jeśli zaś chodzi o zaginięcia, najczęściej mówi się, że w ich przypadku kluczowe są pierwsze 24 godziny. Jest to o tyle niefortunne, że policja zaczyna podejmować jakiekolwiek czynności dopiero wtedy, kiedy minie 48 godzin od zaginięcia danej osoby. W wielu przypadkach detektyw może być więc różnicą między czyimś życiem a śmiercią. To jednak tylko krople w morzu spraw, jakimi może się on zajmować. Wynająć detektywa można także w celu uzyskania informacji na temat czyjegoś stanu majątkowego, prześwietlić czyjąś wiarygodność czy zebrać dane na jakiś temat.