Rodzaje zezwoleń na pracę. Co oznacza zezwolenie typu A, B, E… ?

Aby obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej mógł pracować w Polsce, musi otrzymać zezwolenie. Zarówno ci, którzy zatrudniają się w polskich przedsiębiorstwach, jak i przedstawiciele zagranicznych firm, które mają swoje siedziby w kraju nad Wisłą. Wyróżnia się kilka rodzajów zezwoleń na pracę. Poniżej omówimy je dokładniej, aby przybliżyć to zagadnienie.

Zezwolenie na pracę typu A

Warto wiedzieć, że obcokrajowcom nie jest łatwo ubiegać się w Polsce o zezwolenie na pracę. Bariera językowa, ale i brak rozeznania w realiach oraz w wymaganiach prawnych, mogą ci to bardzo utrudniać. Właśnie dlatego warto szukać wsparcia. Chcąc pracować w Polsce, zezwolenie typu A możesz uzyskać z pomocą Lexadvena.com. Kancelaria dobrze zna się na prawie obcokrajowców, wie jak pokierować ich sprawy, bo ma nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. Wsparcie, jakie daje, pomaga nie tylko ubiegać się o zezwolenie, ale i poczuć się znacznie pewniej w nowym kraju, otwierając nowy rozdział w życiu.

Zezwolenie na pracę typu A dotyczy obcokrajowców, którzy będą pracować na terytorium Polski na podstawie umowy z firmą, której siedziba, oddział, zakład, miejsce zamieszkania lub inna forma zorganizowanej działalności jest na terenie RP.

Zezwolenie na pracę typu B

Pozwolenie na pracę wydawane jest na podstawie wielu czynników. Głównym z nich jest rodzaj przedsiębiorstwa, ale i stanowisko, jakie ma w nim zajmować obcokrajowiec. Okazuje się bowiem, że innego pozwolenia potrzebuje cudzoziemiec, który będzie wykonywał pracę, która polega na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców. Wówczas potrzebne jest zezwolenie na pracę typu B. Taka sama sytuacja jest, jeśli obcokrajowiec będzie pracował w firmie będącej spółką kapitałową w organizacji, w spółce komandytowej lub w komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, ale i wówczas, gdy zostanie mu udzielona prokura na okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Dla kogo zezwolenie na pracę typu C?

Zezwolenie C jest dedykowane osobom, które wykonują pracę u zagranicznego pracodawcy, ale zostają delegowani na terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni w jednym roku kalendarzowym. Oczywiście mowa o sytuacji, gdy będą obejmować stanowiska w oddziale lub w zakładzie danego podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego.

Zezwolenie na pracę typu D

Pozwolenie D również dotyczy obcokrajowców, którzy są delegowani do Polski przez zagraniczne firmy, ale takie, które w RP nie posiadają oddziału, zakładu lub innej firmy działalności. Zezwolenie na pracę typu D może otrzymać cudzoziemiec, jeśli ma zrealizować usługi o charakterze tymczasowym lub okazjonalnym.

Kto powinien wnioskować o zezwolenie na pracę typu E?

W sytuacji, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony przez zagranicznego pracodawcę, a jest delegowany do Polski, ale na okres przekraczający trzy miesiące w innym celu, niż wyżej wspomniane, to powinien otrzymać zezwolenie na pracę typu E.

Jak widać, jest aż 5 rodzajów zezwoleń na pracę. Wszystkie dedykowane są cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, ale ich typ zależy od tego, w jakiej firmie w Polsce znajdą zatrudnienie lub jeśli są zatrudnieni w zagranicznym przedsiębiorstwie, w jakim celu i przez jaki okres. Dobrze jest, mając jakiekolwiek wątpliwości, skonsultować się z prawnikiem, który poradzi, jakie rozwiązanie będzie najlepsze, a także – jak o nie wnioskować, zwłaszcza gdy pojawią się jakieś problemy prawne.