Prezenty od firmy a odliczanie VATu

Prezenty od firmy a odliczanie VATu

Zbliżający się okres świąteczny w wielu firmach wiąże się ze zwyczajowym wysyłaniem lub wręczaniem klientom drobnych upominków. Przedsiębiorca, który decyduje się na takie działanie marketingowe, nieraz napotyka wątpliwości związane z kwestiami podatkowymi. Niejednego podatnika interesuje, czy prezenty dla klientów pozwalają na to, by odliczyć VAT.   

Na początek należałoby podkreślić, że pytania o kwestie podatkowe, powinny być dwa:

Czy podatnik ma możliwość odliczenia VAT od zakupu prezentów?
Czy wymagane jest od podatnika opodatkowanie przekazania towaru?

Zakup towarów na upominki dla klientów

Podatek należny może być obniżony o wysokość podatku naliczonego, jeśli zakupione przez podatnika towary czy usługi mają być wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. A więc przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane, ma prawo do odliczenia VAT od zakupów na cele firmowe.

Co istotne, powiązanie między zakupami i czynnościami opodatkowanymi nie musi mieć charakteru bezpośredniego, aby podatnikowi przysługiwało wspomniane prawo do odliczenia VAT i nie ma konieczności, aby zakupione towary były bezpośrednio wykorzystane do wykonania konkretnej czynności opodatkowanej. Wystarczy, że zakup towaru wiąże się pośrednio z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT i wpłynie na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a podatnik ma prawo do odliczenia VAT od takiego zakupu.

Wobec tego także zakup towarów nabytych w celu późniejszego przekazania ich kontrahentom jako prezenty, daje przedsiębiorcy prawo do obniżenia podatku należnego. Przyjmujemy bowiem, że prezenty dla klientów wiążą się z promocją firmy, dbałością o klienta i podtrzymaniu z nim dobrych relacji – a nie z jakimiś celami osobistymi.
Zakup upominków służy więc pośrednio działalności opodatkowanej i w perspektywie ma wpłynąć na obroty firmy, co prawo do odliczenia VAT przy nabyciu towarów na prezenty.

Warto jednak zaznaczyć, że istnienie prawa do odliczenia VAT przy zakupie upominków dla klientów to jedna sprawa, a obowiązek opodatkowania ich przekazania, to inna kwestia. Poruszymy ją w kolejnym artykule.