Prawo rodzinne – wszystko, co warto wiedzieć

W naszym prawie zostało stworzonych wiele kodeksów. Jednym z ważniejszych jest kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który reguluje wszystkie przepisy prawne dotyczące rodziny. Znajdziemy tam regulacje dotyczące kwestii stricte majątkowych oraz tych niezwiązanych z majątkiem. Warto więc choć w minimalnym stopniu przestudiować prawo rodzinne, gdyż dotyczy ono każdego i warto wiedzieć jak się nim posługiwać.

Główne zasady prawa rodzinnego

W prawie rodzinnym znajdziemy podstawowe zagadnienia oraz zasady normalizujące postępowanie z zakresu rodziny. I tak oto możemy podzielić je na:

Zasada dotycząca dobra dziecka

Znajdziemy tu wytłumaczenie pojęcia, jakim jest dobro dziecka, czym jest tak naprawdę dobro dziecka oraz jakie prawa ma dziecko. Dodatkowo znajdziemy tam zapiski, o tym co trzeba zrobić, aby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać, oraz jak powinny wyglądać warunki jego bytu. Dobro dziecka jest najważniejsze, przez to jest ujęte w prawie rodzinnym i jest głównym elementem znajdującym się w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Zasada ochrony rodziny

Zasada ta mówi o tym, że ochrona rodziny jest najważniejsza i jak powinniśmy zadbać o jej dobro. Dodatkowo przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów rodzinnych nie powinniśmy naruszać dobra tej podstawowej komórki społecznej.

Zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych

Nazwa może nie jest krótka, jednak zasada ta dotyczy kwestii majątkowej rodziny. Jaśniej mówiąc, przepisy dotyczące tego typu spraw powinny, na samym początku zadbać o dobro takiej rodziny a dopiero później skupić się na kwestiach majątkowych.

Najważniejsze pojęcia dotyczące prawa rodzinnego

Opiekun

Pojęcie to jest dokładnie zdefiniowane przez prawo rodzinne, która ma prawo do opieki nad inną osobą (nieważne czy to będzie dziecko, czy osoba dorosła). Zazwyczaj chodzi tu o opiekę nad dziećmi, jednak bardzo często zdarza się, że istnieje potrzeba wyznaczenia opiekuna do osoby dorosłej. Jedyny sposób, aby stać się opiekunem jest decyzja sądowa.

Prawo małżeńskie

Tutaj znajdziemy wszystkie przepisy i regulację dotyczące pożycia małżeńskiego od jego początku do całkowitego rozkładu.

Obowiązek alimentacyjny

Głównie chodzi o przekazywanie środków finansowych, które są niezbędne do utrzymania drugiej osoby. Najczęściej w naszym kraju dotyczy to dzieci, jednak istnieją przykłady, w których to rodzic żąda alimentów od swoich dzieci.

Władza rodzicielska

Jest to kolejny zbiór praw, jak i obowiązków dotyczących rodziców, jakie mają względem swoich dzieci. W prawie mamy jasno napisane o tym, że władza rodzicielska nabywana jest przez rodziców tuż po urodzeniu pociechy, Natomiast może się stać, że któryś z rodziców zostanie jej pozbawiony, jednak musi to zrobić sąd.

Adopcja

Najprościej mówiąc, jest to przyjęcie do swojej rodziny osoby obcej, która nie ukończyła pełnoletności i jednocześnie wymaga ona opieki rodziny zastępczej.

Podsumowanie

Jak możemy zauważyć, prawo rodzinne jest bardzo mocno rozbudowane, można stwierdzić, że jest ono niedoskonałe, jednak pomaga w normalnym funkcjonowaniu rodziny jako jednostki społecznej.