Uznanie ojcostwa w polskim systemie prawnym

Uznanie ojcostwa w polskim systemie prawnym

Kwestia uznania ojcostwa w polskim systemie prawnym jest dość szeroka. W związku z tym warto wiedzieć, z czym takie działanie się wiąże.

Uznanie ojcostwa – gdzie się udać, aby móc uznać dziecko?

W celu ustalenia ojcostwa należy przede wszystkim udać się do sądu rejonowego, w którym potrzebne będzie złożenie stosownego pozwu z takim roszczeniem. Pozew o ustalenie ojcostwa powinien dostarczony do sądu rejonowego, który będzie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda, czyli osoby, która taki pozew wnosi.

Kiedy można uznać ojcostwo?

W większości przypadków, w celu uznania ojcostwa niezbędne jest wykonanie badań genetycznych. Badania genetyczne można wykonać prywatnie, bądź na zalecenie sądu. W obu przypadkach wynik badania jest traktowany na równi. Wynik, który potwierdza ojcostwo wynosi aż 99,999 procent prawdopodobieństwa. Natomiast wynika zaprzeczający ojcostwu wynosi dokładnie 100 procent. Jeżeli przed złożeniem pozwu do sądu o ustalenie ojcostwa zdecydujemy się na wykonanie badania genetycznego prywatnie, to możemy mieć gwarancję, iż sprawa rozpatrywana przez sąd znacząco się skróci.

Kiedy można wykonać test genetyczny potwierdzający ojcostwo?

Test genetyczny, który potwierdzi, bądź zaprzeczy ojcostwu można wykonać zarówno w trakcie trwania ciąży, jak i po urodzeniu dziecka. Przy czym należy pamiętać, iż sądowe ustalenie ojcostwa może nastąpić przed ukończeniem przez dziecko 18. roku życia. Test, na ojcostwo, który jest wykonywany jeszcze w trakcie trwania ciąży będzie droższych, od tego wykonywanego po urodzeniu dziecka. Otóż, w pierwszym przypadku za badanie genetyczne będziemy musieli zapłacić około 6 tysięcy złotych. Z kolei w przypadku drugim cena badania będzie wynosiła około 3 tysięcy złotych.

Co będzie potrzebne do wykonania testu genetycznego na ojcostwo?

Do wykonania testu genetyczne na ojcostwo niezbędne pobranie materiału genetycznego. Zarówno od potencjalnego ojca, jak i od dziecka. Materiałem genetycznym może być włos, szczoteczka do zębów, a nawet smoczek. Ważne jest natomiast to, aby materiału genetycznego znajdującego się na danym przedmiocie było wystarczająco dużo, aby móc przeprowadzić takie badanie bez potrzeby jego powtarzania. Jeżeli chodzi o kwestię terminu, w jakim będziemy znali wynik badania, to wynosi on około dwóch, bądź trzech tygodni.

Kto może dochodzić sądowego ustalenia ojcostwa?

Sądowego ustalenia ojcostwa może dochodzić:

  • dziecko
  • matka dziecka
  • domniemany ojciec dziecka
  • prokurator

Matka dziecka ma możliwość wytoczenia powództwa we własnym imieniu, jak również w imieniu dziecka.